מומחים ברפואת שיניים

רפואת שיניים ציבורית - על קצה המזלג


בריאות אינה מוגדרת כמצב של העדר חולי, כי אם מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית. תפיסת הרפואה המודרנית גורסת כי קיים טווח של מצבי בריאות וחולי בעלי גורמים ביולוגיים, רפואיים וחברתיים. רק מתוך ידיעה כיצד לשלב את כל ההיבטים האלה, יצליח הרופא הטוב לקדם את בריאות מטופליו.

רפואת השיניים, בדומה לשאר תחומי הרפואה, דוגלת בתפיסה זו. בישראל, בשנים האחרונות, רפואת השיניים עוברת שינויים ותמורות. במקביל חלה עלייה בעניין הציבורי בבריאות הפה ובתכנון שיטות חדישות לניהול הטיפול דנטאלי.

תחום רפואת השיניים הציבורית, המוכר כאחת מתחומי המומחיות ברפואת השיניים בישראל, עוסק בהעמקת הבנת היבטים חברתיים, נפשיים, קהילתיים, התנהגותיים, סביבתיים, תרבותיים, וכלכליים ברמת הציבור – מעבר להתייחסות הביולוגית והקלינית.

רפואת השיניים הציבורית עוסקת בשלוש רמות: א. הסיבה (האתיולוגיה) לתחלואה; ב. ניהול המחלה; ג. מניעת התחלואה וקידום הבריאות.

על-פי תפיסת רפואת השיניים הציבורית, אין לחכות עד אשר מטופלים יגיעו למרפאות שיניים לטיפול. אחד היעדים הוא להגביר ניצול של השירותים הקיימים, ולכן יש היגיון וחשיבות בתוכניות יציאה אל הקהילה (outreach) באמצעות "תכניות קהילתיות" מאורגנות, תוך הקפדה על הגדרת אוכלוסיית היעד, קביעת מטרות, איתור מכשולים פוטנציאליים, השתתפות קהילתית פעילה בכל השלבים, ניטור והערכה.

כיום, קיימים שני מוסדות המוכרים להתמחות, והם המחלקה לרפואת שיניים בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה, ובאגף לבריאות השן במשרד הבריאות.

ההתמחות אשר אורכת 3.5 שנים חושפת את המתמחה לעולמות תוכן רבים ומגוונים, אשר מכשירים אותו לניהול ולתכנון שירותים ציבוריים. לשם כך המתמחה רוכש ידע, מיומנות והבנה מעמיקה בתחום בריאות הציבור, תוך התייחסות מיוחדת למצב בריאות האוכלוסייה בישראל, השוואות למדינות אחרות ומתן דגש לרפואת שיניים מונעת.

מטרת המומחיות ברפואת שיניים קהילתית היא להקנות ידע בתכנון, ניהול והערכה של שרותי בריאות ושל תכניות בריאות בקהילה, לספק את הידע האופטימלי בארגון וניהול מרפאות שיניים ושירותים דנטליים ובתכנון והערכה של תכניות קידום בריאות הפה למגזרים השונים בציבור. המתמחה לומד לעומק את החוקים התקנות והנהלים ברפואת שיניים, כחלק מהכשרתו המתמחה מבקר ומפקח על רישוי מרפאות שיניים של תאגידים.

מומחה ברפואת שיניים ציבורית הינו בעל ידע מעמיק באפידמיולוגיה, סטטיסטיקה וכלכלת בריאות. בנוסף לכך, רופא השיניים בעל תעודת מומחה ברפואת שיניים ציבורית מחזיק בתואר שני ברפואה קהילתית ובבריאות הציבור (MPH).

עם התמורות החלות כיום בתחום רפואת השיניים, הופך תחום רפואת השיניים הציבורית לרלוונטי מאי פעם ורבים מתפקידי המפתח במערכות הבריאות הדנטאליות מאוישים על-ידי רופאי שיניים מומחים ברפואת שיניים ציבורית.